Doorbreken van de vicieuze cirkel

De eerste stap die we zetten is het weer op gang brengen van een gesprek tussen jullie beiden over wat er nodig is om het vertrouwen te herstellen.

Bij relatieproblemen zijn er meestal verschillende inhoudelijke en praktische meningsverschillen, maar hoe dan ook heeft het vertrouwen een flinke deuk opgelopen. De communicatie is daardoor vaak verstoord.

Als relatietherapeut kan ik een andere situatie scheppen waarin een goed gesprek weer mogelijk wordt. Daarvoor is het nodig om niet langer emotioneel op elkaar te reageren, zodat jullie elkaar weer beter kunnen horen en begrijpen. We zullen dus de vicieuze cirkel doorbreken. We doen dit door de typische problematische patronen te bespreken. Als jullie merken dat jullie wel degelijk bereid zijn te luisteren en een zekere inzet tonen, zal er meer rust ontstaan. Jullie kunnen dan weer met enige afstand naar elkaar en jezelf kijken. Niet de partner is de tegenstander, maar de vicieuze cirkel waar beiden de dupe van worden.

Het is belangrijk dat beide partners tot een nieuw perspectief komen. Vaak heeft de een de neiging om in de aanval te gaan en veel kritiek te leveren op de ander. Deze is geneigd zich af te schermen en een muurtje op te trekkken. Dat prikkelt de eerste om juist nog meer kritiek te geven. In het nieuwe perspectief leren jullie elkaars neigingen te herkennen en te zien hoe dit eigenlijk voortkomt uit onderliggende gevoelens van afwijzing of misschien de onvervulde behoefte aan bevestiging van de ander.
De eerste stap leidt ertoe dat jullie weer naar elkaar luisteren en dat jullie de vicieuze cirkel doorbreken.

Lees meer
Eerste gesprek
Visie op Relatietherapie

De vervolgstappen
1. Doorbreken van de vicieuze cirkel
2. Herstel van emotionele verbondenheid
3. Verankering

Andere onderwerpen
Seks en Relatie
Meer weten over Emotiegerichte Relatietherapie
De ervaring van Elske en Hans
De ervaring van Casper en Ria
De ervaring van Dick en Jolande

Tags: Relatietherapie Rotterdam, Emotiegerichte Relatietherapie, Relatietherapeut, Therapeut, Psycholoog, Relatieproblemen, Relatietherapieën, Liefde, Liefdesrelatie